Fritech ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

Nieuws item

25

jan

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. Op 24-01-2017 hebben de eerste 180 partijen het Grondstoffenakkoord ondertekent. 

Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord gaan partijen bouwen aan transitieagenda's die de komende vijf jaar ook gezamenlijk worden uitgevoerd. Hierin worden ambities concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Fritech is één van de partijen die vol overtuiging het Grondstoffenakkoord heeft ondertekend. "Wij willen vanuit onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meer dan graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming en uitvoering van de transitieagenda's. Bij Fritech draait het om 'feel good' ondernemen. Voor ons gaat dat vooral om een duurzame positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. Het Grondstoffenakkoord is een mooi instrument om hierin samen grote stappen te kunnen maken, aldus Jeroen ten Brink van Fritech". 

Fritech nodigt daarom alle partijen die een bijdrage willen en kunnen leveren van harte uit om óók het Nationaal Grondstoffenakkoord digitaal te ondertekenen.

>> Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekenen

Deel dit artikel

Vorige bericht Volgende bericht