Je kunt het dak op!

Instroom jongeren

Wij maken ons samen met de regionale gemeenten en rietdekkersbedrijven zorgen om de instroom van jongeren in het ambacht rietdekken? Helaas moeten wij al enige tijd constateren dat er regelmatig vacatures voor ervaren rietdekkers voorbij komen, die niet of slecht ingevuld kunnen worden. Door het stoppen van de opleiding rietdekken, de vergrijzing en het imago van de bouw zal dit een steeds groter probleem worden. Zonder nieuwe instroom tenslotte ook geen ervaren rietdekkers voor de toekomst!

Samenwerkingspartijen

Samen met de gemeenten in Noordoost Friesland en het Westerkwartier en de regionale Rietdekkersbedrijven hebben wij het initiatief genomen om een uitdagende poging te doen om de erkende BBL-opleiding tot rietdekker nieuw leven in te blazen.

Doelstelling

Het is de bedoeling dat goed bemiddelbare werkzoekenden met een WWB-uitkering in aanmerking kunnen komen voor deze BBL-opleiding en de bijbehorende leer-werkplek bij een rietdekkersbedrijf voor de duur van minimaal 2 jaar.

Zo kunnen wij zorgen voor duurzame uitstroom van werkzoekenden uit onze regio in combinatie met behoud van een oud en belangrijk ambacht voor deze regio. Wat ons betreft de perfecte combinatie!

Deel dit artikel