Tarieven

Voor uitzenden en payrolling betaalt u een van tevoren vastgesteld tarief per gewerkt uur. Het tarief is gebaseerd op het bruto salaris van de werknemer plus reserveringen, loonheffingen, premies en onze marge.

Het tarief is inclusief werving & selectie (bij uitzenden) opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, reserveringen feestdagen/kort verzuim/bijzonder verlof, ziekteverzuimrisico, arbo-dienstverlening, re-integratiekosten loonheffingen en werkgeverspremies. U betaalt het uurtarief dus alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren van de werknemer.

Voor vakantiewerkers (scholieren die tijdens de schoolvakanties werken) geldt overigens een gereduceerd tarief.

Benieuwd naar ons tarief? 

Laat u door ons terugbellen of neem zelf contact met ons op.

 

Deel dit artikel