UurOnline

> Ga direct naar UurOnline

Accordering digitale urenstaten

De registratie en accordering van de gewerkte uren van uw medewerkers vindt plaats via het gebruiksvriendelijke digitale urensysteem "UurOnline".

Voor de accordering van gewerkte uren in UurOnline zijn bij Waddenjobs.nl 3 routes mogelijk:

  1. De werknemer voert de gewerkte uren wekelijks in en verzend deze vervolgens via de knop "aanbieden" ter goedkeuring naar de inlener/opdrachtgever. Wanneer de ingevulde uren door de inlener akkoord zijn bevonden, verzend deze ze vervolgens aan ons via de knop "aanbieden".

  2. De inlener/opdrachtgever voert de gewerkte uren wekelijks in en verzend deze vervolgens via de knop "aanbieden" naar de werknemer. Wanneer de ingevoerde uren door de werknemer akkoord zijn bevonden, verzend deze ze vervolgens aan ons via de knop "aanbieden".

  3. De inlener/opdrachtgever voert de gewerkte uren wekelijks in en verzend deze via de knop "aanbieden" direct aan ons voor verdere verwerking.

Verwerking uren en salarisbetaling

Voor een tijdige verwerking dienen de urenstaten uiterlijk vóór de donderdag na een gewerkte week bij ons binnen te zijn. De verwerking hiervan vindt op donderdag en vrijdag plaats. Uw medewerkers ontvangen vervolgens de daaropvolgende maandag hun salaris op hun bankrekening.

Digitale salarisstroken en jaaropgave

Uw medewerkers ontvangen via dit systeem eveneens hun salarisstroken en jaaropgave. Zij ontvangen hiervan een notificatie per email. Oude urenbrieven, salarisstroken en jaaropgaven worden bewaard in UurOnline en zijn voor uw payrollmedewerkers ten alle tijde inzichtelijk.

Facturatie

Bij Uitzenden
Na de verwerking van de salarissen ontvangt u uw factuur ook in UurOnline met het verzoek het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken. U ontvangt hiervan een emailnotificatie. Oude urenbrieven en facturen worden bewaard in UurOnline en kunt u ten alle tijde raadplegen. Oude urenbrieven en facturen worden bewaard in UurOnline en kunt u ten alle tijde raadplegen.

Bij Payrolling
Tegelijkertijd met de uitbetaling van de salarissen aan uw payrollmedewerker(s) ontvangt u wu factuur in UurOnline en wordt het factuurbedrag per doorlopende Bedrijven Euro Incasso van uw bankrekeningnummer geïncasseerd. U ontvangt hiervan een emailnotificatie. Oude urenbrieven en facturen worden bewaard in UurOnline en kunt u ten alle tijde raadplegen.

> Ga direct naar UurOnline

Deel dit artikel