Werkwijze

Vacature aanmelden voor Uitzenden

U kunt uw vacatures vrijblijvend bij ons aanmelden. Dit kan online door op "vacature aanmelden" onder het werkgeversmenu op de website te klikken wordt u automatisch doorgeleid naar het aanmeldingsformulier. Wanneer u dit formulier volledig hebt ingevuld en aan ons hebt verzonden, zullen wij binnen 24 uur contact met u opnemen om de gewenste dienstverlening met u af te stemmen. U kunt uw vacature uiteraard ook telefonisch via 0511-548300 aan ons doorgeven.

Na het melden van uw vacature ontvangt u van ons een zogenaamde “opdracht tot dienstverlening”. Hierin staat vermeld welke dienstverlening wij onder welke voorwaarden en tegen welk tarief met u overeen zijn gekomen. Pas wanneer u deze “opdracht tot dienstverlening” getekend aan ons retour hebt verzonden, starten wij met de werving- & selectieprocedure. Voor uw duidelijkheid: u bent pas een vergoeding aan ons verschuldigd op het moment dat u ook daadwerkelijk iemand via ons hebt aangenomen.

Medewerker(s) aanmelden voor Payrolling

 • Download het formulier “Aanmelden Werknemer” en vul deze samen met uw werknemer(s) volledig in.
 • Controleer het ID-bewijs (Paspoort of ID-bewijs) van uw werknemer(s) volgens de “Handleiding controle ID-bewijs”.
 • Wanneer u nog geen klant bent bij Fritech Payrolldiensten download u het formulier “Doorlopende Incasso Bedrijven” en het formulier "Zakelijke Europese Incasso" en vult deze volledig in.
 • Maak een scan van het volledig ingevulde en ondertekende formulier “aanmelden werknemer”, het volledig ingevulde en ondertekende formulier “Doorlopende Incasso Bedrijven”, het ID-bewijs van de werknemer (Let op! Bij ID-kaart kopie voor- en achterzijde), de bankpas van de werknemer en eventuele andere vereiste documenten. Mail deze vervolgens aan info@fritech.nl o.v.v. “Aanmelding Payrolling”.
 • Wij doen vervolgens een kredietcheck en controleren of de “Doorlopende Incasso Bedrijven” correct geregistreerd staat bij uw bank d.m.v. een afschrijving van € 0,01.
 • Daarna ontvangt uw nieuwe werknemer van ons een arbeidsovereenkomst en u ontvangt een inleenovereenkomst.
 • U ontvangt eveneens beide uw inloggegevens voor UurOnline waarin op basis van uw wensen de urenregistratie per week plaatsvindt.
 • Wij betalen uw werknemer(s) wekelijks salaris op basis van de geregistreerde/goedgekeurde uren in UurOnline.
 • Uw werknemer(s) ontvang(t)(en) wekelijks de loonstrook digitaal in UurOnline.
 • Wij incasseren wekelijks het door u aan ons verschuldigde tarief voor payrolling.
 • U ontvangt uw factuur wekelijks per post en digitaal in UurOnline.

Komt u er niet uit? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of laat u terugbellen door één van onze deskundige medewerkers.

Deel dit artikel